Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela natychmiastowej, specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym również doświadczającym przemocy domowej. Celem nadrzędnym w działalności Ośrodka jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego klientom, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, a także przeciwdziałanie rozpadowi rodziny.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest następująca pomoc:

  • interwencyjna – podejmowanie działań interwencyjnych, w tym wizyty środowiskowe, rozmowy interwencyjne,
  • psychologiczna i terapeutyczna – udzielana w formie indywidualnej i grupowej poprzez informację, edukację, wsparcie i terapię krótkoterminową,
  •  prawna – udzielanie porad i konsultacji w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych,
  • schronienie – udzielane w szczególnie uzasadnionych przypadkach w mieszkaniu interwencyjnym.