Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie art. 36 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc żywnościowa FEAD

W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  w siedzibach MOPS przy ul. Piłsudskiego 2, ul. Wyszyńskiego 1 (II piętro), ul. Chemicznej 2, ul. Obrońców Pokoju 7 oraz ul. Przedziałowej 1

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Skierowania do odbioru żywności FEAD wydawane będą dla osób, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego tj.

  • osoby samotnie gospodarujące – o dochodzie poniżej 2 056,40 zł

  • osoby w rodzinie – o dochodzie poniżej 1 590,00 zł

winny zgłaszać się po skierowanie do pracownika socjalnego właściwego wg ich miejsca zamieszkania.