Formy Pomocy

Schronienie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni,ogrzewalni,  schronisku dla bezdomnych albo schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Gmina Dąbrowa Górnicza zleciła podmiotowi wybranemu w drodze konkursu, tj. Caritas Diecezji Sosnowieckiej, prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

  • Noclegownia i Ogrzewalnia dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej

ul. Łączna 31
tel. 32 268 89 82
Dąbrowa Górnicza
Kierownik: Arkadiusz Zębala

Noclegownia                                                                                                                                                                                                 Ilość miejsc: 45 miejsc, w tym 40 miejsc dla mężczyzn oraz 5 miejsc dla kobiet.
Formy pomocy: schronienie                                                                                                                                                                                Dni i godziny otwarcia placówki: codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 31 września od 19:00 do 7:00, w okresie od                     1 października do 31 marca od 18:00 do 8:00.

Ogrzewalnia                                                                                                                                                                                                  Ilość miejsc: 5 miejsc dla mężczyzn.
Formy pomocy: schronienie                                                                                                                                                                                Dni i godziny otwarcia placówki: codziennie od 1 października do 30 kwietnia od 18:00 do 8:00.

Do Noclegowni i Ogrzewalni mogą zgłaszać się osoby bezdomne z terenu Dąbrowy Górniczej. Nie wydaje się decyzji administracyjnej przyznającej schronienie w Noclegowni lub Ogrzewalni.

Osoby bezdomne posiadające ostatnie miejsce zameldowania na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza mogą korzystać ze schronienia w:

  • Schronisku dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Al. Zwycięstwa 6
42 – 520 Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice
tel. 32 261 90 04
e-mail: schronisko-dg@caritas.pl
Kierownik: Radosław Chmielewski

Dni i godziny otwarcia placówki: całodobowo.
Ilość miejsc: 23 miejsca, w tym 20 miejsc dla mężczyzn oraz 3 miejsca dla kobiet.
Formy pomocy: schronienie, wyżywienie, odzież.

  • Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Al. Zwycięstwa 6
42 – 520 Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice
tel. 32 261 90 04
e-mail: schronisko-dg@caritas.pl
Kierownik: Radosław Chmielewski

Dni i godziny otwarcia placówki: całodobowo
Ilość miejsc: 11 miejsc, w tym 9 miejsc dla mężczyzn oraz 2 miejsca dla kobiet
Formy pomocy: schronienie, wyżywienie, odzież

Kąpiel

Przy Schronisku dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej przy Al. Zwycięstwa 6 funkcjonuje łaźnia dla osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością czynna w każdy poniedziałek od 15:00 do 19:00

Posiłek

Pomoc w formie gorącego posiłku przyznawana jest decyzją administracyjną osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Ubranie

Odzież zabezpieczana jest dla osoby potrzebującej poprzez dostarczenie jej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pór roku.

Pomoc można również uzyskać w organizacjach współpracujących z MOPS

Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

ul. Łącznej 35
tel. 507 844 748

Dni i godziny otwarcia placówki: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00
Formy pomocy: pomoc rzeczowa, żywność