Drukuj

Zasiłek rodzinny

wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2022/2023

wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2023/2024

Załączniki podstawowe:

załączniki dodatkowe:

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego

 

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka:

zaświadczenie lekarskie

 

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

Zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła:

oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r.

 

Świadczenie rodzicielskie

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

oświadczenie na potrzeby pobierania świadczenia rodzicielskiego

oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

wszczęcie postępowania na wniosek

RODO obowiązek informacyjny

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „za życiem”

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie

druk o wypłatę świadczeń na konto

zaświadczenie o dochodach

druk o wydanie karty bankomatowej

wniosek o wydanie zaświadczenia do zielonych kolonii

oświadczenie o zmianie uchyleniu decyzji

wniosek o wydanie zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń

wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń

RODO obowiązek informacyjny