Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Środa, 4 maja 2016 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Opieka nad dzieckiem i rodziną

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Opieka nad dzieckiem i rodziną
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Mieszkanie chronione dla ofiar przemocy i Mieszkanie interwencyjne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Mieszkanie chronione dla ofiar przemocy
Mieszkanie interwencyjne
ul. 3 Maja 22
(prawa oficyna)
(032)  262-86-31 lub 571 332 + tel. wew.Godziny przyjmowania interesantów


Usługi świadczone są całodobowo.

 


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Celem podejmowanych działań jest szybkie reagowanie i pomoc w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z sytuacją rodzinną, osobistą, zdarzeniem losowym), zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny oraz przemocy w rodzinie i jej skutkom.

Działania podejmują psycholog, terapeuta, specjalista pracy z rodziną oraz prawnik.


Mieszkanie chronione dla ofiar przemocy


Schronienia w mieszkaniu chronionym udziela się osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Dostępnych jest 8 miejsc. Zasady odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/284/07 z dnia 30.010.2007.Mieszkanie interwencyjne

W mieszkaniu interwencyjnym udzielane jest schronienie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Pobyt w mieszkaniu jest nieodpłatny i może trwać maksymalnie 3 miesiące. Dostępnych jest 8 miejsc.


Mieszkanie chronione dla ofiar przemocy i mieszkanie interwencyjne zostało utworzone w wyniku przekształcenia z Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej  zgodnie z Zarządzeniem Nr 2106/10 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 01.04.2010r.


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS