Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt
Wtorek, 23 grudnia 2014 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Osoby niepełnosprawne i starsze

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Dzienne Domy Pomocy Społecznej

Dzieny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia, który w formie pomocy półstacjonarnej realizuje zadania służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku. Odbiorcami usług oferowanych przez ośrodek są osoby,  które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub przystosowaniu się w miejscu zamieszkania i wymagają  pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W Dąbrowie Górniczej funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka 15 z Filią Nr 1 przy ul. Korczaka 9a oraz Filią Nr 2 przy ul. Jaworowej 4a ( pozbawiony bariere architektonicznych)

Dzienny Dom Pomocy Społecznej  oferuje pobyt i usługi:

1. Bytowe:

- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.
 
2. Opiekuńcze:
- udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacja,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

3. Wspomagające:
- terapia zajęciowa,
- podnoszenie sprawności i aktywizacja,

- umożliwienie zaspokajania potrzeb kulturalnych,

- symulowanie nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktów z otoczeniem,

- działania prowadzące do usamodzielniania mieszkańców i pomoc w usamodzielnianiu.
 

Do Dziennego Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

1. Pisemnego wniosku osoby zainteresowanej o przyznanie pobytu w Domu złożonego  u pracownika socjalnego MOPS   zobacz tutaj »

2. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, na podstawie którego wydawana jest decyzja administracyjna  w sprawie DDPS.

Pobyt w DDPS jest odpłatny w zależności od posiadanego dochodu. Osoby poiniżej kryterium dochodowego zwolnione są z płatności. Zasady odpłatności określone są uchwale Rady Miejskiej.OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
Standardy Pomocy


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS