Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt
Wtorek, 1 września 2015 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Dział Świadczeń Rodzinnych


Od 1.09.2015 r. załatwianie spraw dot:

 •           zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 •           zasiłków pelęgnacyjnych,
 •           świadczeń pielęgnacyjnych,
 •           specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 •           jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

odbywać się będzie w punkcie informacyjnym na parterze pokój nr 31.

 

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa od 900 - 1300

czwartek od 900 do 1630

 piatek - nieczynne dla klientów (dzień wewnętrzny)
 
 
 
 

KOMUNIKATY

07.01.2013r.

Komunikat w sprawie zmiany dotyczącej ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

(Dziennik Ustaw poz. 1255).

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 w przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

07.01.2013r.

Komunikat dotyczący świadczeń pielęgnacyjnych

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 grudnia 2012r. poz. 1548) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza następujące zmiany:

Klinij i zobacz zmiany

 Realizowane zadania

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania:

 • zasiłków rodzinnych
 • dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:
  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 
 
 
Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów
Edward Bober
tel. 571 332 320

 

.: K O M U N I K A T :.


W dniu 23.11.2010r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007r. (Dz.U. z 2009r., nr 1 poz. 7 z późn. zm) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji. Oznacza to, iż pełnoletnie osoby uczące się w szkole lub w szkole wyższej, które mają swoje dziecko mogą otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warunkiem nabycia uprawnień do świadczeń jest złożenie stosownego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego umożliwia też osobom, którym wcześniej gmina odmówiła przyznania świadczeń wypłatę zaległych świadczeń. Zgodnie z art. 145 a kpa mogą one złożyć skargę o wznowienie postępowania w terminie jednego miesiąca od opublikowania sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności proszę o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów, piętro II, pok. nr 4 w godz. od 8.00 do 14.00.

 
 
Realizowane zadania
Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania:
 •  świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS