Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 5 maja 2016 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne » Wymagane dokumenty
Zasiłek pielęgnacyjny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie Wniosku o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
     
  • zaświadczenie z ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (dot. osób, które ukończyły 75 rok życia)

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o:
    •  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
    •   znacznym stopniu niepełnosprawności.

« powrót

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS