Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt
Piątek, 28 listopada 2014 r.
mapa serwisu wersja do druku
  O nas / O ośrodku

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Aktualności
2014-11-20
Informacja o naborze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na stanowisko Podinspektor w Dziale Realizacji Świadczeń.


2014-11-17
Projekt socjalny „Wiem więcej” jako szansa dla dzieci i wsparcie dla ich rodziców.
Począwszy od października 2014r. pracownicy socjalni Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 2 realizują projekt „Wiem więcej”, skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z dzielnicy Ząbkowice objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udzielanie pomocy rodzinom w postaci zapewnienia dzieciom i młodzieży z deficytem edukacyjnym pomocy w postaci zajęć pozalekcyjnych oraz ich rodzicom – specjalistycznej wiedzy i wsparcia. Realizację projektu zaplanowano na okres od 10.2014 do 12.2015r. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno rodziców jak i dzieci.


2014-11-17
Projekt socjalny "Szansa na przyszłość. Stop przemocy wobec dzieci"
W miesiącach wrzesień i październik miały miejsce kolejne działania i spotkania uczestników projektu socjalnego "Szansa na przyszłość. Stop przemocy wobec dzieci" realizowanego w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


2014-11-03
Informacja o wynikach naboru
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej i Podinspektor w Dziale Kadr Płac i Organizacji.


2014-10-23
Przemoc w rodzinie – palący problem
Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego zrealizowanego przy udziale naszych pracowników oraz przedstawiciela Policji i Stowarzyszenia Dar Serca, na temat podejmowanych na terenie Dąbrowy Górniczej działań pomocowych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową.


2014-10-21
Wycieczka do Warszawy
W dniu 16.10.2014 r. odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla uczestniczek wraz z dziećmi biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej z dzielnicy Strzemieszyce.


2014-10-16
Informacja o naborze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. Kontroli wewnetrzej i podinspektor w Dziale Kadr Płac i Organizacji. Więcej informacji na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce REKRUTACJA.


2014-10-03
POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze mogą być wspierane przez wolontariuszy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym z terenu naszego powiatu i dzieci w nich przebywającym.


2014-10-02
Ruszyliśmy z projektem „Poczytaj mi mamo”
Czytanie i rozbudzanie w dziecku pasji do książek jest najlepszą inwestycją w jego rozwój. Ta myśl przewodnia zainspirowała pracowników socjalnych do podjęcia działań na rzecz najmłodszych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Począwszy od września 2014r. pracownicy socjalni Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 2 realizują projekt „Poczytaj mi mamo”skierowany do dzieci w wieku 2-5 lat nie uczęszczających do żłobków i przedszkoli oraz ich mam z dzielnicy Ząbkowice objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


2014-10-01
SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ- STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizują Projekt „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ- STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI” w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.archiwum aktualności »


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
Standardy Pomocy


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS