Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt
Środa, 28 stycznia 2015 r.
mapa serwisu wersja do druku
  O nas / O ośrodku

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Aktualności
2015-01-19
Informacja o wynikach naboru
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza wyniki naboru na stanowisko Inspektor ds. kontroli wewnętrznej.


2015-01-15
Nabór na stanowisko psychologa - umowa o pracę na zastępstwo
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na stanowisko Psychologa w Zespole metodyczno-konsultacyjnym w ramach umowy o pracę na zastępstwo. Osoby zainteresowane zatrudnieniem na ww. stanowisko proszone są o składanie listu motywacyjnego wraz z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Dziale Kadr, Płac i Organizacji w terminie do 31 stycznia br. na III piętrze pokój nr 52. Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie zawodowe.


2015-01-14
Nabór na stanowisko koorydnatora rodzinnej pieczy zastępczej
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na wolne stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Dziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Osoby zainteresowane zatrudnieniem na ww. stanowisko proszone są o składanie listu motywacyjnego wraz z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Dziale Kadr, Płac i Organizacji w terminie do 31 stycznia br. na III piętrze pokój nr 52. Kandydaci muszą posiadać kwalifikacje zgodnie z art. 78 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


2015-01-14
Nabór na stanowisko psychologa
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na wolne stanowisko Psychologa w Zespole metodyczno-konsultacyjnym. Osoby zainteresowane zatrudnieniem na ww. stanowisko proszone są o składanie listu motywacyjnego wraz z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Dziale Kadr, Płac i Organizacji w terminie do 31 stycznia br. na III piętrze pokój nr 52. Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym zgodnie z art. 42 ust.1 pkt.5 litera b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


2015-01-08
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej. Osoby zainteresowane zatrudnieniem na ww. stanowisko proszone są o składanie listu motywacyjnego wraz z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Dziale Kadr, Płac i Organizacji w terminie do 22 stycznia br. na III piętrze pokój nr 52. Kandydaci muszą spełniać wymagania w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.


2014-12-23
Spotkanie w ramach projektu Stop przemocy wobec dzieci
W dniu 8.12.2014r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu socjalnego „Szansa na przyszłość. Stop przemocy wobec dzieci” odbył się spektakl o charakterze terapeutyczno- profilaktycznym „Dzieci Kowalskich” wystawiony przez Fundację „Znaczenie”.


2014-12-22
Informacja o dniu wolnym
Informujemy, że dnia 24 grudnia 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej będzie nieczynny.


2014-12-18
SUKCES PALOWICZÓW!
Nie tak dawno gratulowaliśmy uczestnikom Programu Aktywności Lokalnej pomysłowości przy składaniu wniosków w ramach Budżetu Partycypacyjnego, a dziś już wiemy, że z 6 złożonych przez PALowiczów wniosków, aż 4 poparli mieszkańcy naszego miasta w ramach głosowania.


2014-12-17
Informacja o wynikach naboru
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza wyniki naboru na stanowisko Podinspektor w Dziale Realizacji Świadczeń.


2014-12-15
KOMUNIKAT
W związku z okresem zimowym dąbrowscy streetworkerzy proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą być zagrożone wychłodzeniem organizmu i zamarznięciem. W przypadku napotkania takiej osoby prosimy o przekazywanie informacji na temat jej miejsca pobytu pod wskazanym poniżej numerem telefonu.archiwum aktualności »


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
Standardy Pomocy


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS