Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt
Środa, 4 marca 2015 r.
mapa serwisu wersja do druku
  O nas / O ośrodku

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Aktualności
2015-03-02
UWAGA zmiana siedziby zespołu pracowników socjalnych z ul. M. Szulc 23 i ul. Sienkiewicza 14
Z dniem 02.03.2015r. pracownicy socjalni Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 1 mieszczącego się dotychczas przy ul. Marii Szulc 23 oraz pracownicy socjalni Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 3 mieszczącego się dotychczas przy ul. Sienkiewicza 14 będą przyjmować klientów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Alei Piłsudskiego 2 (dawniej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej).


2015-03-02
Prace Społecznie Użyteczne
Informujemy, że w związku ze zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, od 02.03.2015 r. zmianie ulega druk Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie realizacji Programu prac społecznie użytecznych.


2015-03-02
KOMUNIKAT !
W dniach od 2 – 6 marca 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zmienia siedzibę z ul. Skibińskiego 1 na Aleję Piłsudskiego 2. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


2015-02-27
KOMUNIKAT
W związku z trwającą przeprowadzką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuję, że w dniach 2-3 marca 2015 r. dokumenty do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności można składać w siedzibie MOPS przy ul. Skibińskiego 1, pokój nr 43, III piętro, w godzinach 7.00-15.00.


2015-02-26
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje wszystkich studentów posiadających orzeczoną niepełnosprawność, zamieszkujących w Dąbrowie Górniczej o możliwości ubiegania się o dofinansowanie/refundację kosztów nauki na poziomie wyższym.


2015-02-26
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2014 r.
Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2015 r. wynosi: 3 942,67 zł.


2015-02-24
Miejski Telefon Zaufania
Od 1 marca 2015 roku ponownie uruchomiony zostaje Miejski Telefon Zaufania. Czynny codziennie, w tym również w niedziele i święta, w godzinach od 19:00 do 22:00. W tych godzinach pod nr tel. 32 268 12 22 specjaliści posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej będą udzielać wsparcia poprzez uważne wysłuchanie, rozmowę, a także przekazanie rzeczowych informacji. Konsultanci pomogą osobom samotnym, zagubionym, zmęczonym życiem, z utraconą nadzieją, chorym, uzależnionym, doświadczającym przemocy w rodzinie.


2015-02-18
CO NOWEGO W "INTEGRZE"?
Mijają następne miesiące realizacji VI edycji projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”. Nasi uczestnicy biorą udział w kolejnych działaniach, systematycznie, krok po kroku zbliżając się do osiągnięcia założonych celów. W ciągu ostatnich trzech miesięcy PALowicze uczestniczyli w treningu savoir – vivre, spotkaniu z partnerami lokalnymi, spotkaniu opłatkowym, byli w Teatrze Dzieci Zagłębia oraz działają w grupach inicjatywnych.


2015-02-13
Program prac społecznie użytecznych
Informujemy, że na terenie miasta Dąbrowa Górnicza rozpoczęła się kolejna edycja Programu prac społecznie użytecznych, którego organizatorem i koordynatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.


2015-02-09
Informacja o naborze: Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ul. Skibińskiego 1.archiwum aktualności »


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
Standardy Pomocy


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS