Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt
Piątek, 24 października 2014 r.
mapa serwisu wersja do druku
  O nas / O ośrodku

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Aktualności
2014-10-23
Przemoc w rodzinie – palący problem
Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego zrealizowanego przy udziale naszych pracowników oraz przedstawiciela Policji i Stowarzyszenia Dar Serca, na temat podejmowanych na terenie Dąbrowy Górniczej działań pomocowych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową.


2014-10-21
Wycieczka do Warszawy
W dniu 16.10.2014 r. odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla uczestniczek wraz z dziećmi biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej z dzielnicy Strzemieszyce.


2014-10-16
Informacja o naborze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. Kontroli wewnetrzej i podinspektor w Dziale Kadr Płac i Organizacji. Więcej informacji na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce REKRUTACJA.


2014-10-03
POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze mogą być wspierane przez wolontariuszy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym z terenu naszego powiatu i dzieci w nich przebywającym.


2014-10-02
Ruszyliśmy z projektem „Poczytaj mi mamo”
Czytanie i rozbudzanie w dziecku pasji do książek jest najlepszą inwestycją w jego rozwój. Ta myśl przewodnia zainspirowała pracowników socjalnych do podjęcia działań na rzecz najmłodszych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Począwszy od września 2014r. pracownicy socjalni Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 2 realizują projekt „Poczytaj mi mamo”skierowany do dzieci w wieku 2-5 lat nie uczęszczających do żłobków i przedszkoli oraz ich mam z dzielnicy Ząbkowice objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


2014-10-01
SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ- STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizują Projekt „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ- STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI” w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


2014-10-01
Ofiary przemocy uzyskają wsparcie w MCI
2 października odbywać się będzie Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Tego dnia w godzinach od 12:00 do 14:00 w Miejskim Centrum Informacji w CH. Pogoria w Dąbrowie Górniczej odbędzie się dyżur przewodniczącej dąbrowskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Izy Walotek, podczas którego wsparcie uzyskają osoby będące ofiarami przemocy.


2014-09-22
Grzybobranie...
„Panowie i Panie poszli na grzybobranie. Wzięli koszyki w ręce i poszli w las co prędzej (Danuta Janisz). Uczestnicy i uczestniczki PAL na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności wraz z osobami ze swojego najbliższego otoczenia wzięli udział w grzybobraniu, które zorganizowali wspólnie z pracownikiem socjalnym.


2014-09-17
Integrowicze w Wiśle..
W dniach 04 -07.09.2014 r. uczestnicy i uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej na rzecz rodzin, które borykają się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi wraz z dziećmi brali udział w zajęciach edukacyjno – korekcyjnych. Celem tych zajęć było poprawienie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, jakie mogą dotykać rodziny w codziennym życiu.


2014-09-15
Program Aktywności Lokalnej na Festiwalu Ludzi Aktywnych
6 września odbył się Festiwal Aktywności Lokalnej, w którym wzięły udział pracowniczki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujące Programy Aktywności Lokalnej w ramach „INTEGRY” wraz z uczestnikami projektu. Prezentowano mieszkańcom Dąbrowy aktywność i zaangażowanie PAL-owiczów w życie lokalnego środowiska. Eksponowano prace uczestników i uczestniczek wykonane podczas zajęć decoupage, kroniki PAL oraz fotografie. Prezentowano też wykonane przez uczestników projektu witraże i biżuterię.archiwum aktualności »


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
Standardy Pomocy


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS